globus
globus

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska powstał 1 września 2006 roku, lecz jego korzenie sięgają Wydziału Nauk Przyrodniczych, w obrębie którego rozwijające się nauki przyrodnicze – biologia, biochemia i biotechnologia, geografia i geologia – usamodzielniły się tworząc odrębne jednostki organizacyjne. W strukturze Wydziału funkcjonują: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Instytut Nauk Geologicznych, oraz Muzeum Mineralogiczne. Atutem Wydziału jest jego wysoki poziom naukowy potwierdzony przyznaniem kategorii A w wyniku ostatniej oceny parametrycznej przeprowadzonej przez MNiSW. Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska posiada uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w zakresie dyscyplin geografia i geologia. Oferta dydaktyczna Wydziału jest bardzo szeroka i obejmuje studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Kandydatom proponujemy sześć kierunków studiów (geografia, gospodarka przestrzenna, geologia, inżynieria geologiczna, turystyka, oraz ochrona środowiska), ten ostatni jest kierunkiem interdyscyplinarnym współprowadzonym z Wydziałem Nauk Biologicznych. Na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska prowadzone są również studia trzeciego stopnia, których absolwenci uzyskują stopień naukowy doktora w dyscyplinie geografia lub geologia. Studenci naszego Wydziału mają możliwość korzystania z programów wymiany międzynarodowej – Erasmus+ i krajowej – MOST i kształcenia się w wielu jednostkach, z którymi współpracujemy. Wydział dysponuje doskonałym zapleczem dydaktycznym w postaci licznych, dobrze wyposażonych laboratoriów i sal komputerowych. Warte podkreślenia jest również zaangażowanie naszych studentów w prowadzone na Wydziale badania naukowe poprzez wysoką aktywność w licznych, prężnie działających i wielokrotnie nagradzanych kołach naukowych. Pracownicy Wydziału w sposób ciągły współpracują z otoczeniem społeczno-gospodarczym poprzez realizację wspólnych projektów, opracowań naukowych oraz ekspertyz. Dzięki temu nasi absolwenci doskonale znają realia panujące na rynku pracy i są właściwie przygotowani do wykonywania swojego wyuczonego zawodu.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return