filologia polska
filologia polska

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją zajmuje się poznawczymi aspektami różnych sposobów porozumiewania się ludzi

Badania nad tymi zagadnieniami przeżywają od kilku lat prawdziwy rozkwit w wielu znaczących ośrodkach naukowych na świecie. Podejmują je także językoznawcy z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. W ostatnim czasie szczególnie dobra i ścisła współpraca dotycząca badań kognitywnych połączyła pracowników Instytutu Filologii Polskiej, Instytutu Filologii Angielskiej oraz Instytutu Filologii Romańskiej. Jej owocem były m.in.: międzynarodowa konferencja „Językoznawstwo Kognitywne w roku 2012” / „Cognitive Linguistics in the Year 2012”, warsztaty z językoznawstwa korpusowego i statystycznego prof. Dylana Glyna, połączone z warsztatami wykłady prof. Marka Turnera dotyczące komunikacji multimodalnej oraz integracji pojęciowej czy publikacja tomu „From Conceptual Metaphor Theory To Cognitive Ethnolinguistics. Patterns of Imagery in Language” (2014). Językoznawcy kognitywni z Instytutu Filologii Polskiej oraz Instytutu Filologii Angielskiej, którzy wchodzą w skład Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją, mają też za sobą doświadczenie ścisłej współpracy w redakcji dwujęzycznego, międzynarodowego pisma wydawanego online „Język, Umysł, Kultura i Społeczeństwo” / „Language, Mind, Culture and Society” (LaMiCuS).

Wydziałowe Centrum Badawcze ma za zadanie lepiej zintegrować dotychczasowe projekty i wpisać je w szersze perspektywy działań o charakterze badawczym, popularyzatorskim i dydaktycznym we współpracy z innymi ośrodkami badawczymi polskimi i zagranicznymi oraz interesariuszami zewnętrznymi ze środowiska społeczno-gospodarczego.

Stawiamy sobie w szczególności za cel prowadzenie badań naukowych, organizowanie warsztatów metodologicznych, prowadzenie zajęć dydaktycznych i działań popularyzatorskich z zakresu językoznawstwa kognitywnego, a zwłaszcza:

  • kognitywnych badań nad znaczeniem, tradycyjnie umieszczanych w dziedzinie semantyki i pragmatyki językoznawczej;
  • gramatyki kognitywnej;
  • etnolingwistyki kognitywnej;
  • kognitywnych badań nad dwujęzycznością; przyswajaniem języka drugiego i odziedziczonego;
  • badań nad kognitywnymi aspektami komunikacji multimodalnej;
  • kognitywnych badań korpusowych i statystycznych.

Współpracujemy z podmiotami o podobnych celach w Polsce i za granicą, takimi jak Instytuty Językoznawstwa Kognitywnego na UAM w Poznaniu i UMCS w Lublinie, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, The Distributed Little Red Hen Lab, Center for Cognitive Science przy Hunan Normal University w Changsha, The International Cognitive Linguistics Association, a badania prowadzone przez nasz zespół wspiera Rada Naukowa.

Centrum Badań Kognitywnych nad Językiem i Komunikacją działa przy Instytucie Filologii Polskiej:

Plac Nankiera 15b
50-140 Wrocław
tel.: +48 71 375 28 69
email: ccslc@uwr.edu.pl

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return