studenci na schodach
studenci na schodach

Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń

edukacja

Projekt „Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój”, Oś priorytetowa nr 2 „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 „Wysoka jakość systemu oświaty”.

Liderem projektu jest Gmina Wrocław.
Partnerami projektu są: Gmina Długołęka, Uniwersytet Wrocławski oraz Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu

Okres realizacji: 01.10.2019 r – 31.07.2021r.
Wartość projektu: 1 317 503,50 PLN
W tym 55 800, 00 PLN na realizację zadań Partnera – Uniwersytetu Wrocławskiego

Celem projektu jest stworzenie modelu Szkoły Ćwiczeń, który przyczyni się do podniesienia kompetencji nauczycieli oraz poprawy funkcjonowania i zwiększenia wykorzystania systemu wsparcia szkół, w zakresie rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych tzn. transversal skills, niezbędnych na rynku pracy. W ramach opracowanego modelu, projektem objęte zostaną następujące przedmioty: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce oraz informatyka. W wyniku realizacji projektu powstanie Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń dla województwa dolnośląskiego, jako wzorcowa placówka w skali kraju, wspierająca w codziennej pracy obecnych i przyszłych nauczycieli. Będą w niej działać 4 wzorcowe pracownie: przyrodnicza, matematyczna oraz informatyczna w LO nr X oraz pracowania językowa w SP nr 83.

Zadania:
W ramach projektu 10 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego będzie miało możliwości odbycia praktyk studenckich w Szkole Ćwiczeń.
Uniwersytet Wrocławski przeprowadzi również superwizje 10 lekcji pokazowych w składzie psycholog, pedagog oraz dydaktyk przedmiotowy. Superwizje te mają dostarczyć nowe narzędzia do pracy w zakresie warsztatowo-metodycznym, jak i w kontekście interpersonalnym. Ponadto będą motywatorem do pracy i rozwijania wiedzy teoretycznej i umiejętności, które są konieczne do wykonywania zawodu. Zakres wsparcia dotyczy zarówno metodyki nauczania, jak i doskonalenia kompetencji, w tym budowanie odporności psychicznej. Superwizje swoim zakresem obejmą analizę warsztatu pedagogicznego, poszerzą zakres samoświadomości i samokontroli nauczycieli i rozwój kompetencji kluczowych.
Uniwersytet Wrocławski zorganizuje w 2021 r. dwie konferencje metodyczne z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych.

Biuro Projektów Zagranicznych UWr
ul. Kręta 1, 50-237 Wrocław
bpz@uwr.edu.pl
tel. +48 71 324 60 25

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return