Uniwersytet Wrocławski
Uniwersytet Wrocławski

Wynajem

Wynajem Sal

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Sale od 57 m2 do 488 m2 (do 530 miejsc siedzących), wszystkie z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami
tel. +48 71 375 20 30, remigiusz.wodnik@uwr.edu.pl

Wydział Fizyki i Astronomii
Sale od 37 m2 do 203 m2 (do 200 miejsc siedzących), sale powyżej 60 miejsc siedzących z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami
tel. +48 71 375 93 91, jowita.radziszewska@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Sale do 512 miejsc siedzących, większość z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami
tel. +48 71 375 51 92

Wydział Chemii
Sale od 25 m2 do 440 m2 (do 370 miejsc siedzących), większe sale z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami
tel. +48 71 375 72 90

Wydział Nauk Biologicznych
Sale od 57 m2 do 178 m2 (do 150 miejsc siedzących)
tel. +48 71 375 63 12, marianna.przybylska@uwr.edu.pl

Rezerwacja zabytkowych sal w gmachu głównym UWR

Klauzula informacyjna – art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 4.05.2016, str. 1-88), zwanego dalej RODO.

  1. Administratorem, zobowiązanym do zapewnienia, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.
  2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: IOD@uwr.edu.pl.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy z Uniwersytetem Wrocławskim, polegającej na rezerwacji i możliwości skorzystania z zabytkowych sal w Gmachu Głównym UWr – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO („przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”).
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.
  5. Dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem podmiotów przetwarzających, z którymi Uniwersytet Wrocławski zawarł stosowne umowy oraz przypadków przewidzianych przepisami prawa.
  6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 3 niniejszej klauzuli oraz do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń, a także z uwzględnieniem innych obowiązujących przepisów;
  7. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, a także prawo do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególne przepisy prawa.
  8. Decyzje w Państwa sprawie nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.
  9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wypełniony i podpisany formularz (w załączniku poniżej) należy wysłać na adres poczty elektronicznej: leopoldina@uwr.edu.pl lub pocztą: Sekcja Obsługi Gmachu Głównego, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław. W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: 71 375 22 45.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return