Misja

aula

Misja

Uniwersytet Wrocławski jest uczelnią o międzynarodowym oddziaływaniu silnie zakorzenioną w mieście, regionie i kraju. Prowadzimy badania naukowe oraz kształcimy studentów i doktorantów w duchu otwartości, samodzielności, uczciwości i tolerancji, służąc społeczeństwu i nauce oraz aspirując do roli jednego z depozytariuszy intelektualnych osiągnięć człowieka.

Misją Uniwersytetu Wrocławskiego jest:

  • poszukiwanie prawdy, przekazywanie wiedzy i pielęgnowanie kultury;
  • budowanie kapitału społecznego i intelektualnego poprzez kształtowanie ludzi o otwartych umysłach, przygotowanych do działania w skali lokalnej i globalnej, odnajdujących się w zmieniającym się świecie, akceptujących różnorodność oraz świadomych wagi tożsamości narodowej i regionalnej;
  • prowadzenie badań naukowych w sposób wolny, pełny i otwarty z zachowaniem równowagi pomiędzy badaniami podstawowymi i aplikacyjnymi.
Aula Leopoldina

Wartości

Uniwersytet Wrocławski (Universitas Wratislaviensis) kultywuje wartościowe elementy bogatego i złożonego dziedzictwa akademickiego Wrocławia, a w szczególności ufundowanej w roku 1702 Universitas Leopoldina Wratislaviensis oraz jej instytucjonalnych kontynuacji na czele z uformowaną w latach 1811–1816 Universitas Litterarum Wratislaviensis. Od utworzenia w roku 1945 – mając we wdzięcznej pamięci wkład pionierów nauki w powojennym Wrocławiu, w tym uczonych wywodzących się z lwowskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza – Uniwersytet służy nauce i społeczeństwu.

Ważne są dla nas tradycje wolności akademickiej oraz gotowość do udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Najlepszym kapitałem i najwyższą wartością Uniwersytetu Wrocławskiego jest wspólnota pracowników, studentów i doktorantów, która utrzymuje stałą więź z absolwentami. Podmiotowość wspólnoty uniwersyteckiej stanowi podstawę utrzymania i kształtowania akademickiej autonomii, integralności i otwartości poprzez dbałość o warunki pracy i nauki oraz o najwyższe standardy etosu badacza, wykładowcy i studenta.

aula

Wartości składające się na fundament Uniwersytetu Wrocławskiego koncentrują się wokół czterech założeń:

  • najwyższej jakości, na którą składają się: światowy poziom badań; wysoki potencjał kadry akademickiej i najnowocześniejsze technologie; umiejętność definiowania celów i długookresowej strategii edukacyjnej; samodoskonalenie procedur zarządczych; ewaluacja wewnętrzna i zewnętrzna jako stałe narzędzie kształtowania strategii uczelni;
  • skuteczności i różnorodności, na które składają się: interdyscyplinarność; nowoczesna szkoła doktorska; indywidualizacja ścieżek edukacyjnych i naukowych; wszystkie poziomy edukacji, nauczanie przez całe życie; efektywne kształcenie i kompetencje przydatne na rynku pracy; mobilność badaczy, studentów i doktorantów;
  • otwartości i gotowości na wyzwania, na które składają się: wolność nauki – wolność uczonych; współpraca i dialog z otoczeniem; tolerancja, życzliwość, godność; miejsce spotkań, różnych poglądów i kultur; reakcja na zmiany, podążanie za uniwersalnymi trendami rozwojowymi;
  • synergii, na którą składają się: wiedza i innowacyjność; ścisłe powiązanie działalności edukacyjnej i naukowej; kształcenie elit oraz kształtowanie standardów jakości kształcenia; nowoczesna infrastruktura i otwarte zasoby wiedzy; potencjał wdrożeniowy i komercjalizacja wyników badań naukowych; rola ekspercka i oddziaływanie społecznokulturowe.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return