Troje młodych ludzi śmiejących się i patrzących na otwartą gazetę

WSPARCIE

Informacje

KOGO WSPIERAMY?

Wsparcie udzielane jest kandydatom/tkom na studia, studentom/tkom, doktorantom/tkom oraz pracownikom/com prowadzącym działalność naukową oraz posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dokument równoważny).

Wsparcie udzielane jest na podstawie Regulaminu udzielania wsparcia niematerialnego dla osób z niepełnosprawnością w Uniwersytecie Wrocławskim (załącznik 1 i załącznik 1a) po otrzymaniu zgody Prorektora ds. studenckich.

Wszelka korespondencja prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem domeny @uwr.edu.pl. 

Informacja dotycząca terminów i sposobu składania wniosków podawana jest przed rozpoczęciem semestru w zakładce „Aktualności”. Dokumenty, jakie należy złożyć to wniosek (załącznik 2oraz aktualne orzeczenie o niepełnosprawności.

W przypadku aplikowania o kilka rodzajów wsparcia, należy złożyć tylko jeden wniosek i doprecyzować potrzeby.

Wsparcia udzieli Ci Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością. 

WSPARCIE ASYSTENTA DYDAKTYCZNEGO

Dołącz plan zajęć/plan badawczy i określić zakres obowiązków asystenta dydaktycznego związany z procesem dydaktycznym, prowadzonymi badaniami naukowymi lub pracą zawodową wraz z podaniem tygodniowej liczby godzin pracy. Asystent dydaktyczny nie wspiera w czynnościach życia codziennego jak robienie zakupów, sprzątanie. Asystent będzie mógł korzystać z bezpłatnego wsparcia w Poradni Psychologicznej oraz dedykowanych szkoleń. Wymagane jest wypełnianie karty czasu pracy (załącznik 3).

WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTÓW I URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH

Określ jaki sprzęt bądź urządzenie jest niezbędny w procesie dydaktycznym, prowadzonych badaniach naukowych lub pracy zawodowej. Z osobą, która wypożycza sprzęt lub urządzenie specjalistyczne podpisywana jest umowa użyczenia. Aktualna lista sprzętów i urządzeń specjalistycznych:

 • Urządzenia czytające Clear Reader+ – 3 szt.
 • Powiększalniki elektroniczne Clear View+ HD – 3 szt.
 • Urządzenia umożliwiające zapis i odczyt brajlowski Focus 40 Blue – 6 szt.
 • Przenośny powiększalnik elektroniczny podłączany do komputera Clear Note+ – 3 szt.
 • Wygrzewarka do specjalnego papieru pęczniejącego Zy-Fuse – 1 szt.
 • Brajlowska drukarka do etykiet Braille Labeler BL-1000 (do użytku na miejscu)
 • Odtwarzacz do formatów PlexTalk – 5 szt.
 • Lupa elektroniczna Compact 5HD – 3 szt.
 • Lupa elektroniczna z ekranem dotykowym QuickLook – 3 szt.
 • GPS dla niewidomych i niedowidzących – 5 szt.
 • Kalkulator DoubleCheck – 5 szt.
 • Klawiatura ZoomText – 2 szt.
 • Program powiększająco-udźwiękawniający Access Suite Pen – 5 szt.
 • Program przekształcający pliki – Conwerter – 1 szt.
 • Program powiększająco-udźwiękawniający Magic Plus Professional – 3 szt
 • Klawiatura z wymiennymi nakładkami dla osób z niepełnosprawnością rąk – 2 sztuki
 • Zestaw Domino Pro z pętlą indukcyjną i słuchawkami – 3 sztuki

DOJAZD NA UCZELNIĘ

Dołącz plan zajęć/plan badawczy, aby Zespół mógł zaplanować harmonogram dojazdów. Dojazd realizowany jest w granicach Wrocławia na trasie z domu na zajęcia dydaktyczne, do biblioteki lub jednostek UWr.

KURS ORIENTACJI PRZESTRZENNEJ

Opisz trasy związane z procesem dydaktycznym, np. z miejsca zamieszkania do Instytutu, biblioteki, jednostek UWr, w których załatwiane są sprawy związane z procesem kształcenia lub prowadzonymi badaniami naukowymi. Kurs jest realizowany przez trenera z zakresu orientacji przestrzennej.

INDYWIDUALNY LEKTORAT JĘZYKA OBCEGO OBJĘTY PROGRAMEM STUDIÓW

Dotyczy lektoratów realizowanych przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych. Należy podać jakiego języka obcego dotyczy oraz jego poziom zgodnie z wcześniej odbytym testem kwalifikacyjnym oraz liczbę godzin. Jeśli uczestniczysz w zajęciach grupowych i w trakcie pracy okaże się, że chcesz aplikować o indywidualne zajęcia, pamiętaj, że lektorat zostanie przyznany na pozostałą liczbę godzin. Wymagane jest wypełnianie karty czasu pracy (załącznik 3).

ADAPTACJA MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH

Książki przekazywane do adaptacji muszą być związane z procesem dydaktycznym lub prowadzonymi badaniami naukowymi. Pracownik Zespołu informuje o terminach dostarczenia książek, limitach oraz przybliżonej dacie odbioru książek. Każdorazowo przed oddaniem książek należy sprawdzić, czy znajdują się w spisie przetworzonych już materiałów dydaktycznych na aktualnej liście książek (załącznik 4) oraz w zbiorach Akademickiej Biblioteki Cyfrowej ABC. Po wykonaniu adaptacji materiały w wersji elektronicznej przesyłane są na adres mailowy. Niezbędne jest potwierdzenie czy adaptacja została właściwie wykonana.

AKADEMICKA BIBLIOTEKA CYFROWA

Zbiory udostępniane są wyłącznie osobom posiadającym orzeczony umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku albo innych niepełnosprawności uniemożliwiających korzystanie z tradycyjnych materiałów w zwykłym druku. Na stronie internetowej można zapoznać się z katalogiem zbiorów.

AKADEMIKI

informacje można uzyskać w Dziale Spraw Studenckich oraz na stronie domów studenckich.

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Wniosek jest niepotrzebny. W celu skorzystania z konsultacji należy mailowo skontaktować się z osobą prowadzącą Poradnię: poradnia.psychologiczna@uwr.edu.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej.

WAŻNE

Finansowaniu ze środków Funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych nie podlega zakup indywidualnego sprzętu komputerowego, sprzętu do rehabilitacji leczniczo-medycznej, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, leków, usług rehabilitacji medycznej i leczniczej, wyjazdów integracyjnych i towarzyskich.

DOSTOSOWANIE PROCESU KSZTAŁCENIA

W przypadku konieczności dostosowania procesu kształcenia skontaktuj się z nami. Wsparcia udzielamy na podstawie Zarządzenia nr 162/2022

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

logo Fundusze Europejskie
flaga Rzeczypospolitej Polski
logo Unii Europejskiej - europejski fundusz społeczny
NEWSLETTER
E-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return