Strona główna / Badania naukowe / Wydział Fizyki i Astronomii
teleskop na statywie

Wydział Fizyki i Astronomii

teleskop
Oglądanie nieba z astronomami. DFN 2019 w Instytucie Astronomicznym

Wydział Fizyki i Astronomii

W skład Wydziału wchodzą trzy instytuty: Instytut Fizyki Doświadczalnej, Instytut Fizyki Teoretycznej oraz Instytut Astronomii. Prowadzą one badania w zakresie fizyki powierzchni ciał stałych, fizyki nanomateriałów, fizyki dielektryków, fizyki jądrowej, metod matematycznych fizyki, teorii pola, teorii cząstek elementarnych i oddziaływań fundamentalnych, układów nieliniowych, astrofizyki i fizyki Słońca.

Wydział posiada kategorię naukową A, kształci studentów na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktoranckich. Aktywnie działają tu trzy studenckie koła naukowe. Realizowane projekty badawcze finansowane są ze środków krajowych oraz europejskich. Część badań wykonywana jest we współpracy z m.in. CERN, Siecią Badawczą Łukasiewicz – PORT Polskim Ośrodkiem Rozwoju technologii i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Instytut Astronomiczny jest jedynym w kraju instytutem specjalizującym się w fizyce Słońca i prowadzi badania oraz zajęcia dydaktyczne także w obserwatorium astronomicznym w Białkowie. Studia na kierunkach fizyka, astronomia oraz inżynierska fizyka techniczna wymagają twórczego myślenia, systematyczności, uczą rozwiązywania problemów. Dyplom tego Wydziału jest gwarancją solidności i łatwości w podejmowaniu nowych wyzwań. Absolwenci zatrudniani są w instytucjach naukowych, w przemyśle, firmach komputerowych, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz służbie zdrowia.

INSTYTUT ASTRONOMICZNY

Badania naukowe to, obok dydaktyki, najważniejsza część działalności Instytutu Astronomicznego. W Instytucie Astronomicznym badania te są prowadzone dwa zakłady: Zakład Astrofizyki i Astronomii Klasycznej (ZAiAK) oraz Zakład Heliofizyki i Fizyki Kosmicznej (ZHiFK).  Obiektem badań naukowców z ZHiFK, czyli heliofizyków, jest oczywiście Słońce, a w szczególności aktywne zjawiska zachodzące w jego fotosferze, chromosferze i koronie. Badania te wykonywane są z użyciem specjalistycznych przyrządów obserwacyjnych, do których należą 53-cm Duży Koronograf, 15-cm Heleskop Horyzontalny z celostatem Jenscha 30-cm oraz spektrograf MSDP ustawione w Obserwatorium Astronomicznym w Białkowie. Naukowcy z ZAiAK, czyli astrofizycy, zajmują się głównie gwiazdami zmiennymi, które badają metodami tzw. asterosejsmologii, która pozwala „zajrzeć” do wnętrz gwiazdowych w celu poznania ich budowy i ewolucji. W dyspozycji wrocławskich astrofizyków znajduje się też 60-cm teleskop Cassegraina wyposażony w profesjonalną kamerę CCD, zestawy filtrów fotometrycznych oraz układ automatycznego prowadzenia teleskopu (autoguider). Również ten teleskop znajduje się we wspomnianym wcześniej Obserwatorium. Warto też pamiętać, że zarówno astrofizycy jak i heliofizycy korzystają w swojej pracy naukowej z obserwacji satelitarnych.

Obszary badań:

– asterosejsmologia gwiazd pulsujących wczesnych typów widmowych
– fotometryczna zmienność gwiazd: identyfikacja modów oscylacji, modelowanie atmosfer gwiazdowych
– badanie gromad gwiazdowych (otwartych i kulistych)
– poszukiwanie gwiazd zmiennych w obserwacjach własnych, satelitarnych oraz w masowych przeglądach fotometrycznych
– spektroskopia gwiazdowa i synteza widmowa
– wyznaczanie parametrów gwiazd podwójnych

INSTYTUT FIZYKI TEORETYCZNEJ

– badanie oddziaływań neutrin z jądrami i nukleonami w obszarze energetycznym 1 GeV
– tworzenie generatora Monte Carlo NuWro
– badanie czynników postaci nukleonów
– statystyczna analiza danych
– transport w ośrodkach porowatych, gaz sieciowy Boltzmanna, obliczeniowa mechanika płynów
– ekonofizyka, szeregi czasowe, macierze losowe, opóźnione sprzężenie zwrotne
– numeryczne modele fizyki statystycznej, perkolacja
– podstawy mechaniki kwantowej
– teoria splątania
– układy otwarte
– dekoherencja
– podstawy mechaniki statystycznej
– deformacje struktur algebraicznych
– algebry Clifforda w elektrodynamice
– hipoteza Riemanna a fizyka
– deformacje symetrii czasoprzestrzennych
– fale grawitacyjne
– fizyka neutrin
– grupy i supergrupy kwantowe
– konforemne teorie pola
– kosmologia relatywistyczna i kwantowa
– kwantowa grawitacja
– metody geometryczne i algebraiczne w mechanice i teorii pola
– teoria twistorów i supertwistorów
– fizyka ultrarelatywistycznych zderzeń jonów ciężkich
– fizyka gwiazd zdegenerowanych i supernowych

INSTYTUT FIZYKI DOŚWIADCZALNEJ

W Instytucie Fizyki Doświadczalnej (IFD) prowadzone są badania naukowe oraz kształcenie studentów na wszystkich poziomach nauczania akademickiego. W skład IFD wchodzi sześć zakładów: Zakład Elektroniki Emisyjnej (ZEE), Zakład Fizyki Jądrowej i Dielektryków (ZFJD), Zakład Nanooptyki i Nanostruktur (ZNN), Zakład Nauczania Fizyki (ZNF), Zakład Fizyki Powierzchni i Nanomateriałów (ZFPN) oraz Zakład Spektroskopii Elektronowej (ZSE) w strukturze którego działa grupa EC-STM. Tematyka badawcza dotyczy fizyki i fizykochemii powierzchni materii skondensowanej, fizyki dielektryków, fizyki jądrowej oraz nauczania fizyki. Badania właściwości fizykochemicznych ciał stałych prowadzone są przy użyciu spektroskopowych i mikroskopowych metod doświadczalnych w różnych środowiskach. Ponadto, prowadzone są również badania teoretyczne przy zastosowaniu zaawansowanych metod obliczeniowych.

Projekt „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego 2018-2022” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego

NEWSLETTER
wpisz e-mail
Polityka cookies i prywatności

Strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celu niezbędnym do prawidłowego działania serwisu, dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkownika oraz statystyk. Wyłączenie zapisywania plików cookies jest możliwe w ustawieniach każdej przeglądarki internetowej, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies należy opuścić stronę.

Return